БИД ТАНД ТАВ ТУХ, СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙГ САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА.

Мэдээлэл