БИД ТАНД ТАВ ТУХ, СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙГ САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА.

Бидний давуу тал

Нөхөн сэргээх сувиллын тусгай зөвшөөрөлтэй.

Үйлчилгээ тэгш хүртээмжтэй

Өвлийн дулаан байртай

Цэвэр агаар, хотод ойр, үнэ хямд, хотын төвөөс 25 км

Хоол хүнсний баталгаатай материалаар хангагдсан, 5 удаагийн хоол цайтай

Өрөөний сонголттой – ҮЭ-ийн гишүүдийг хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилнэ